Premye restoran nan mond lan ki jwenn RESET® Air...

Ekstrè nan RESET

Sewickley Tavern, premye restoran nan mond lan ki jwenn Sètifikasyon Air RESET® pou Nwayo & Shell ak Enteryè Komèsyal!

 width=

Pwopriyetè restoran ka okòmansman rezistan a sa yo wè kòm depans entèdi nouvo teknoloji ki nesesè pou fè yon bilding "wo pèfòmans", men ekip kreyatif ki responsab premye restoran nan mond lan reyalize RESET CI ak CS panse otreman.

"Yo ka ajoute vantilasyon, filtraj, detèktè ak teknoloji siveyans modènize ak ogmantasyon pri sèlman fraksyon pandan y ap maksimize pwogrè pèfòmans bilding lan.Ak plis atansyon piblik ke sètifikasyon RESET te pwodwi, ka louvri chanèl finansman ki pa t egziste anvan, kit se atravè gouvènman an, ONG yo, oswa menm kliyan angaje.” diNatan St Germainnan Studio St Germain, konpayi achitekti ki genyen prim ki dèyè istwa siksè Sewickley Tavern.

RESET Air se premye pwogram sètifikasyon bilding ki baze sou detèktè, ki baze sou pèfòmans nan mond lan kote bon jan kalite lè a (AQ) kontinyèlman kontwole ak mezire an tan reyèl.

Pouswiv li se PA pou moun ki fèb nan kè!

Pou yo ka reyalize sa yo te dekri kòm pwogram sètifikasyon kalite lè ak done ki pi konplè nan mond lan, ekip pwojè yo dwe angaje yo pou yo fè efò konsèté pou kolabore ak plizyè moun ki gen enterè tankou pwopriyetè bilding lan, ekip operasyon ak antretyen, ak okipan yo.Sa vle di travay an kolaborasyon pou antretyen ak swen kontinyèl pyès ki nan konpitè, lojisyèl, operasyon bilding nan epi pran yon angajman pou plis elaji edikasyon ki antoure kalite done ak anviwònman bati a.

 width=

"Panse ak RESET kòm yon mwayen pou dekouple de pati yo nan ekwasyon kalite lè a.Sou yon bò, ou gen sistèm mekanik ak livrezon lè bilding nan tèt li, pote nan lè deyò, filtre li, chofaj ak refwadisman li epi voye li nan espas andedan kay la;se "poumon" bilding lan.Nan lòt men an, ou gen tout espas enteryè yo, plen ak okipan, lokatè, vizitè oswa nan ka a nan Ospitalite, dine ak anplwaye yo.Nan espas sa yo, anpil nan bon jan kalite lè andedan kay la se rezilta konpòtman okipan yo epi li dirèkteman lye ak aktivite okipan yo ap patisipe nan. Kit se pou kwit manje, boule bouji, fimen oswa itilize pwodui chimik pou netwaye, aktivite okipan yo ka totalman demonte menm bagay la. pi bon kalite lè a soti nan sistèm mekanik debaz yo.Èske w gen kapasite nan dekouple de pati sa yo nan ekwasyon an se jeni ki dèyè RESET Air;li klarifye san dout kote pwoblèm kalite lè a soti pou ajisteman presi yo ka aplike avèk efikasite.Fondamantalman, li retire "dwèt-pointing" la ki sènen anpil lokatè bilding yo ak ekip O+M.Anjanette Green, Direktè Devlopman Estanda ak ko-otè Estanda RESET yo.

Sètifikasyon aplikab pou espas andedan kay la (enteryè komèsyal) oswa pou sistèm vantilasyon bilding lan (nwayo ak koki).Tipikman, ekip pwojè yo chwazi youn oswa lòt opsyon sètifikasyon ki adapte sitiyasyon yo ak tipoloji bilding yo.Men, ekip Sewickley Tavern te deside fè yon bagay konplètman aspirasyon, yon bagay okenn lòt pwojè pa t janm fè....

"Reyalize sètifikasyon pou yon espas enteryè (CI) oswa pou nwayo ak koki (CS) se yon gwo antrepriz nan tèt li,” diVèt."Okenn lòt pwojè pa t janm demare pou fè sa pwojè Sewickley Tavern te pral fè.”

Epi sa se te pou pouswiv ni CI ak CS sètifikasyon yo vin premye tipoloji restoran nan mond lan pou atenn yon rekonpans konsa.

Pwojè k ap chèche sètifikasyon RESET Air, yo dwe kenbe nivo papòt sou yon peryòd twa mwa, ki rele faz Odit Done.Faz sa a se kle nan siksè yon pwojè ak an pati, sèvi kòm yon opòtinite yo revize ak evalye sistèm mekanik yo, konsepsyon filtraj lè yo ak ekipman vantilasyon yo idantifye nenpòt pwoblèm kalite lè.

Pou Sewickley Tavern, yo te oblije satisfè kondisyon yo pou tou de sistèm mekanik debaz yo ak pou enteryè yo tou ki trè diferan nan tou de papòt yo ak nan fason monitè yo dwe deplwaye.

"Nan pi bon moman, enstale ekipman espesyalize ka gen defi li yo.Avèk pandemi COVID la, nou te fè eksperyans reta inatandi ak travay nòmalman woutin nan tout chèn ekipman pou.Men, ak yon ti pèseverans, nou te pote pwojè a fini.Si sa posib pou yon ti restoran endepandan pandan yon pandemi, li posib pou nenpòt tipoloji, nenpòt ki lè.” diSt Germain.

Malgre reta enprevi yo, okèt yo te sèvi kòm bonjan enfòmasyon pou ede ranfòse ekspètiz ekip la nan domèn nan epi yo te kòmanse faz odit done yo nan dat 11 fevriye 2020.

Pou pase kritè pèfòmans Commercial Interiors yo, pwojè a te dwe satisfè papòt kalite lè sa yo:

 width=

Pou pase kritè pèfòmans Nwayo & Shell, pwojè a te dwe satisfè papòt kalite lè sa yo:

 width=

Yon nòt espesyal se egzijans RESET ki mande siveyans kontinyèl tou de tanperati ak imidite kòm yon pati nan kritè sètifikasyon yo.Pandan ke pa gen okenn papòt pou de endikatè sa yo, nan epòk SARS-CoV-2 kote rechèch yo montre yon korelasyon ant sivivabilite viral ak kondisyon lè frèt, sèk, gen lekti detaye, minit pa minit nan tanperati ak imidite te vin santral. nan nenpòt plan pwoteksyon viral.

"Lè nou konnen ke viris sa a sanble pito lè frèt ak sèk, li enperatif pou nou gade mezi sa yo ak konsantrasyon enkondisyonèl;yo se yon pati enstrimantal nan plan bon jan kalite lè nou an sante ak tout bagay nou ka fè pou anpeche pwopagasyon oswa pwopagasyon viris la vo anplwaye."ajouteVèt.

Men, Sètifikasyon RESET pa sispann nan papòt lè.Pli lwen ethos la nan RESET, se ke bon jan kalite done se egalman siksè.Rive nan nivo siksè sa a vle di ke pwojè tankou Sewickley Tavern non sèlman dwe satisfè kritè deplwaman siveyans solid yo, men yo dwe bay bon jan kalite done jan odit twazyèm pati yo ateste, yon karakteristik pwoteksyon inik nan pwogram RESET la.

"Mwen pa panse ke anpil moun byen konprann enpòtans pou done yo okipe pa yon sous otorize.Nan yon moman kote pwopriyetè ak okipan yo vle konprann ki jan yon bilding ap fonksyone, li chokan jan kèk bilding ap pwofite done bilding yo epi asire validite ak aksè li atravè sous fyab.Avèk Estanda RESET la, founisè done ki akredite yo obligatwa epi yo sijè a odit nenpòt ki lè.AUROS360, entèseksyon ki genyen ant syans bilding ak syans done, teknoloji pèfòmans bilding, egziste pou trase yon chemen pri net nan zewo enèji pare ak bon jan kalite lè andedan kay la.Antanke yon platfòm done ki akredite RESET, nou fyè pou n ajoute Sewickley Taverns nan pòtfolyo pwojè nou yo ki angaje nan entegrite done ak aksè.”diBeth Eckenrode, Ko-fondatè, AUROS Group.

"Pwojè sa a te bay yon aprantisaj ki gen anpil valè pou konsepsyon bilding ki “pare pou RESET”.Estanda RESET la se yon eleman kle nan yon pati nan Pwogram Gwo Pèfòmans konpayi nou an, ak pwojè sa a te pèmèt ekip nou an ak eksperyans nan premye men ak konesans yo pouswiv li ak konfyans nan pwochen pwojè yo.” te ajouteSt. Germain.

Apre deplwaman siksè ak peryòd pèfòmans done, efò pwojè a te abouti nan akonplisman fyè sètifikasyon CI nan 7 me 2020 ak sètifikasyon CS nan 1ye septanm 2020.

"Okòmansman, nou te chwazi RESET pou pwojè sa a paske se te chwa ki lojik, pi bon pratik pou bon jan kalite lè ak siveyans done enèji.Nou pa janm devine ke nou ta pral frape ak yon pandemi e ke enkyetid sou kalite lè andedan kay la ta vin konsantre nan chak pwopriyetè biznis ale pi devan.Se konsa, nou san atann te gen yon kòmansman so sou rès la nan mache a.Nou deja gen plizyè mwa done sou kalite lè ak sètifikasyon RESET pandan sosyete a ap re-louvri.Se konsa, kliyan nou an kounye a gen done-kondwi prèv ke yon restoran an pi an sekirite pou tou de anplwaye ak kliyan.” diSt. Germain.

Sètifikasyon RESET sa a montre mond lan ki jan yon bilding restoran ki gen gwo pèfòmans kapab byen atenn.Tout sa li te pran sete angajman, enfòmasyon, ak aksyon.Kounye a, Sewickley Tavern bay pi bon kalite lè nenpòt restoran ka ofri, ansanm ak yon anviwònman ki efikas pou enèji, konfòtab, ak acoustic sansib.Sa ba li yon avantaj inik, konpetitif pou yon mache pòs-pandemi.

 width=

Realted atik:

Respire gwo twou san fon: Sewickley Tavern ogmante ba pou lè andedan kay la ...

Enfòmasyon sou pwojè:

Non: Sewickley Tavern

Kalite: Restoran;Ospitalite

Kote yo ye: Sewickley, Pennsylvania

Pwopriyetè: Sewickley Tavern, LLC

Zòn sètifye: 3731 sq.ft (346.6 sq.m)

Dat Sètifikasyon (yo): Enteryè Komèsyal: 7 Me 2020 Nwayo & Shell: 1ye Septanm 2020

RESET Creole (yo) Aplike: RESET Sètifikasyon Air pou Enteryè Komèsyal v2.0, RESET Sètifikasyon Air pou Nwayo & Shell, v2.0.

RESET AP: Nathan St Germain, Studio St. Germain

RESET monitè akredite (yo): Tongdy PMD-1838C, TF93-10010-QLC, MSD 1838C

RESET Founisè Done Akredite: Auros Group AUROS360


Konsènan estanda RESET® Air Building

RESET Air se premye estanda bilding nan mond lan ki baze sou detèktè, ki baze sou pèfòmans ak pwogram sètifikasyon kote lè andedan kay la mezire ak rapòte lè l sèvi avèk siveyans kontinyèl.RESET Air Standard a gen ladann yon seri estanda konplè ki esplike kondisyon espesifik pou pèfòmans, deplwaman, enstalasyon ak antretyen aparèy siveyans, metodoloji kalkil analiz done ak pwotokòl pou kominikasyon done.Pou yo rekonèt kòm RESET Air Sètifye, bilding ak enteryè yo dwe toujou kenbe papòt kalite lè andedan kay la.

www.reset.build

Konsènan Studio St Germain

Studio St.Germain se yon konpayi achitekti ki genyen prim ki espesyalize nan konsepsyon pèfòmans segondè ak sèvis pou yon seri konplè aplikasyon komèsyal ak rezidansyèl.Mete aksan sou prensip bilding dirab yo, yo ofri yon pakèt opsyon pou kliyan ki apresye pèfòmans bilding otan ke konsepsyon, ki gen ladan Pwogram High Performance yo.Studio St.Germain sitiye nan Sewickley, Pennsylvania.Gen plis enfòmasyon ki disponib nan www.studiostgermain.com.


Tan poste: Oct-27-2020